top of page
viggo_baggrund.png
viggo.png

Opholdsstedet Viggo

Opholdsstedet Viggo er lokaliseret på Sjælland, nærmere betegnet Næstved, og henvender sig til unge i alderen 13-22 år. Vores opholdssted er for unge domsanbragte og/eller af kriminel karakter, det kan være både med og uden misbrug.  På Opholdsstedet Viggo har vi særligt fokus på selvstændighed af de unge samt hvilke ændringer der følger med, når man ikke længere betegnes som et barn.
 
Det kan f.eks. være de sociale spilleregler, skole og uddannelse, fritidsbeskæftigelse, beskæftigelsestilbud eller andet relevant. Et forløb hos Viggo kan være særligt tilrettelagt, da vi også tilbyder Servicelovens §107. Vi er et socialpædagogisk opholdssted, og vi udfører miljøterapeutisk behandling og fokuserer på det præventive og forebyggende. Når de ugne fylder 22 år på opholdsstedet Viggo, vil de i 12 måneder indgå i et klargøringsforløb mod en selvstændig tilværelse, hvor de unge gøres klar til egen selvstændig bolig.

Takst-beskrivelser
2022/23

Vi har tre takstløsninger, som hver især indeholder forskellige ydelser. Opholdsstedet Viggo er godkendt efter Servicelovens §696 og §107.

Hvad indgår i taksterne?

En af de væsentligste faktorer der spiller ind i taksterne, er den personalesammensætning, der er omkring de unge. Det er et fagkompetent team der varetager de unge i hver af de tre takster. Vi er en samling af socialpædagoger, sygeplejersker, NLP-psykoterapeuert og Art-instruktører samt personale med socialfaglige baggrunde med et pædagogniveau tilsvarende diplom og mastergrad. Den tværfaglige sammensætning bidrager til en helhedsorienteret udviklingsproces.

 

Vi har derfor de bedste forudsætninger og ressourcer til at kunne hjælpe den unge til et mere selvstændigt liv. Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som arbejder med miljøterapeutisk behandling. Ligeledes udannes vores personale indenfor KRAP-metoden samt Low Arousel og MI kurser, som løbende bliver opdateret. Personalet bliver coachet og trænet gennem kontinuerlig supervision. Vi har meget fokus på at anvende så lidt magt som muligt, da vi ikke mener, det er hensigtsmæssigt i omsorgen, og at ikke er en del af vores værdigrundlag. Derfor arbejder vi deeskalerende i enhver situation.

 

Hver indskrivning indbefatter transportudgifter, gældende KL-takster for lommepenge og tøjordning, særlige forhold eller ønsker til ferie eller andre anledninger. Pæd.- obs/mindre udredning, samarbejde med eksterne psykologer. De unges indretning af boligforhold, f.eks. inventar og lignende, skolesupplementer, bærbar computer til støtte ift. ordblindhed/lektie computer, og andre lignende poster. Dvs. vi som opholdssted/døgninstitution ikke anmoder eller ansøger om merudgift hos anbringende kommune.
 

Niveau 1 //

4.200 - 5.500 kr. pr. døgn.

Her skal det påpeges, at den takst-forskel, der fremgår af tilbudsportalen, omfatter alt fra hvad en almen anbringelse kræver. Det vil sige ADL-støtte og træning, skoletilbud og 30 - 40 timers borgerrettede timer Dette forudsætter dog ingen misbrug eller kriminel baggrund.

 

En frivillig anbringelse til takst af 4.200 - 5.500 kr. i døgnet forudsætter altid berøring af præventive/forebyggende indsats. Denne foranstaltning forudsætter ligeledes, at den unge ikke er diagnosticeret og har udadreagerende adfærd eller er af personfarlig karakter. Vi har altid særligt fokus på familie/samvær-samarbejde gennem familiebehandling (fokus på forældresamarbejde), indskoling, beskæftigelsestilbud, fritidsaktiviteter samt sociale arrangementer.
 

Niveau 2 //

5.500 - 6.500 kr. pr. døgn.

 

Forudsætter den enkelte er i berøring med kriminalitet, evt. kommende dom, spirende misbrug eller i berøring af dette, mindre krævende UKN-sager, særlige støtteforhold (mildere 1:1 støttefunktion), den laveste taksts indhold er gennemgående alle niveauer/- takster udover det ekstra beskrevne. Ligeledes er denne takst med særlig fokus på den forebyggende del, ikke at begå sig ny kriminalitet, social træning, familie/samvær samarbejde (fokus på forældresamarbejde), indskoling, beskæftigelsestilbud, fritidsaktiviteter.

 

Taksten her er også for dem, som har og viser udadreagerende adfærd (uhensigtsmæssig adfærd). Der kan være tale om vredeshåndtering eller samtaler der henleder til dette med en mentor til den udsatte unge. Taksten er den næstdyreste af vores slags, som har stor fokus på at resocialisere den enkelte, som kommer fra massivt omsorgssvigtet forhold. Rømning indgår.

Niveau 3 //

6.700 kr. - ”optil aftalt forhold” kr. pr. døgn.

 

Forudsætter 1:1 foranstaltninger, særligt tilrettelagt støtteforhold, forhold for domsanbragte (f.eks. løsladt direkte fra ungdomsfængsel hvor sikret plads ikke var muligt grundet manglende plads), ingen håndgribelig handleplan (dvs. skrevet- men ikke taget i brug), afbrudte skoleforløb, tendens til at begå sig ny kriminalitet, mindre eller gældende misbrug, behandlingskrævende børn/unge, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, uhensigtsmæssig adfærd, ramme og struktur krævende børn og unge, personfarlig karakter, tæt samarbejde med UKN. Krav fra UKN. Rømning indgår.

bottom of page