viggo_baggrund.png
viggo.png

Opholdsstedet Viggo

Opholdsstedet Viggo er lokaliseret på Sjælland i Næstved og henvender sig til unge i alderen mellem 16-22 år. Således er formålet, at børnene fra vores opholdssted for unge kriminelle, Ungstrøm, rykkes over på opholdsstedet Viggo, når de når 16 års alderen. Vi har nemlig gode erfaringer med ikke at blande børn og unge under samme tag. Vores opholdssted er for unge kriminelle, det kan både være unge kriminelle med eller uden misbrug.

 

På opholdsstedet Viggo har vi særligt fokus på selvstændiggørelsen af de unge mennesker, samt hvilke ændringer der følger med, når man ikke længere betegnes som et barn. Det kan for eksempelvis være sociale spilleregler, skole og uddannelse, fritidsbeskæftigelse, beskæftigelsestilbud eller andet. Et forløb hos Viggo kan være særligt tilrettelagt, da vi også tilbyder Servicelovens paragraf 107. Vi er et socialpædagogisk opholdssted, og vi udfører miljøterapeutisk behandling og fokuserer på det præventive og forebyggende.

 

Når man fylder 22 år hos opholdsstedet Viggo, vil man i 12 måneder indgå i et klargøringsforløb mod en selvstændig tilværelse, hvor den unge gøres klar til egen bolig. Dette gøres gennem vores forløb hos vores socialpædagogiske støttetilbud, Social Performance, som har mindre eller større boliger til disse formål. Den unge skal udsluses til selvstændige rammer, hvis ressourcerne, forløbet, udviklingen og kommunen er enige om dette. Det er konceptet ikke at holde på de unge men klargøre dem til samfundet.

Takst-beskrivelser
2022/23

Vores opholdsted for unge kriminelle eller unge med misbrug tilbyder forskellige forløb, alt afhængig af hvad den enkelte har brug for. Vi har tre takst løsninger, som hver især indeholder forskellige ydelser.

 

Hvis den unge indskrives på opholdsstedet Viggo, tilbyder vi eksempel ydelser efter Servicelovens paragraf 85, Servicelovens paragraf 66 og Servicelovens paragraf 107. Vi hjælper ligeledes barnet eller den unge med beskæftigelsestilbud, en mentor for den udsatte unge, en kontaktperson for den unge, en støttekontaktperson og meget mere.

Hvad indgår i taksterne?

En af de væsentligste faktorer, der spiller ind i taksterne, er den personalesammensætning, der er omkring børnene og de unge. Det er et fagkompetent team, der varetager børnene og de unge i hver af de tre takster. Vi er en samling af socialpædagoger, sygeplejersker, NLP-psykoterapeuert og Art-instruktører samt personale med socialfaglige baggrunde med et pædagogniveau tilsvarende diplom og mastergrad. Vi har derfor de bedste forudsætninger og ressourcer, til at kunne hjælpe barnet og den unge til et mere selvstændigt liv.

 

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som arbejder med miljøterapeutisk behandling. Ligeledes udannes vores personale indenfor KRAP-metoden samt Low Arousel og MI kurser, som løbende bliver opdateret. Personalet bliver coachet og trænet gennem supervision. Vi har meget fokus på at anvende så lidt magt som muligt, da vi ikke mener det er hensigtsmæssigt i omsorgen.

 

Hver indskrivning indbefatter transportudgifte, gældende KL-takster for lommepenge og tøj ordning, særlige forhold eller ønsker til ferie eller andre anledninger. Pæd.-obs/mindre udredning, samarbejde med eksterne psykologer. Børnenes indretning af boligforhold, f.eks. inventar og lignende, skole supplementer, bærbar computer til støtte ift. ordblindhed/lektie computer, og andre lignende poster. Dvs. vi som opholdssted/døgninstitution ikke anmoder eller ansøger om merudgift hos anbringende kommune.

Niveau 1 //

4.200 - 5.500 kr. pr. døgn.

Her skal det påpeges, at den takst-forskel, der fremgår af tilbudsportalen, omfatter alt fra hvad en almen anbringelse kræver. Det vil sige ADL støtte og træning, skoletilbud og 30 - 40 timers borgerrettet timer, forudsætter ingen misbrug eller kriminel baggrund. En frivillig anbringelse til takst af 4.200 - 5.500 kr. i døgnet forudsætter altid berøring af præventive/forebyggende indsats. Denne foranstaltning forudsætter ligeledes, at der ikke er pålagt diagnoser og eller udadreagerende adfærd/personfarlig karakter. Vi har altid særligt fokus på familie/samvær samarbejde gennem familiebehandling (fokus på forældresamarbejde), indskoling, beskæftigelsestilbud, fritidsaktiviteter, sociale arrangementer.

Niveau 2 //

5.500 - 6.500 kr. pr. døgn.

 

Forudsætter den enkelte er i berøring med kriminalitet, evt. kommende dom, spirende misbrug eller i berøring af denne, mindre krævende UKN-sager, særlige støtte forhold (mildere 1:1 støttefunktion), den laveste taksts indhold er gennemgående alle niveauer/-takster udover det ekstra beskrevne. Ligeledes er denne takst med særlig fokus på den forebyggende del, ikke at begå sig ny kriminalitet, social træning, familie/samvær samarbejde (fokus på forældresamarbejde), indskoling, beskæftigelsestilbud, fritidsaktiviteter. Taksten her er også for dem, som har og viser udadreagerende adfærd (uhensigtsmæssig adfærd). Der kan være tale om vredeshåndtering, eller samtaler der henleder til dette med en mentor til den udsatte unge. Taksten er den næstdyreste af vores slags, som har stor fokus på at resocialisere den enkelte, som kommer fra massivt omsorgssvigtet forhold. Rømning indgår.

Niveau 3 //

6.700 kr. - ”optil aftalt forhold” kr. pr. døgn.

 

Forudsætter 1:1 foranstaltninger, særligt tilrettelagt støtte forhold, forhold for domsanbragte (f.eks. løsladt direkte fra ungdomsfængsel hvor sikret plads ikke var muligt grundet manglende plads), ingen håndgribelig handleplan (dvs. skrevet men ikke taget i brug), afbrudte skoleforløb, tendens til at begå sig ny kriminalitet, mindre eller gældende misbrug, behandlingskrævende børn/unge, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, uhensigtsmæssig adfærd, ramme og struktur krævende børn og unge, personfarlig karakter, tæt samarbejde med UKN. Krav fra UKN. Rømning indgår.