top of page
social_performance_baggrund.png
social-performance.png

Social Performance

Social Performance er et socialpædagogisk støttetilbud, som tilrettelægger individuelle handlingsforløb for at sikre den unges videre trivsel og udvikling. Social Performance samarbejder tæt sammen med vores to opholdssteder, UngStrøm og Viggo, med det formål at klargøre den unge til en selvstændig tilværelse med egen bolig.

 

Hos Social Performance tilbyder vi bl.a. hjælp til akutanbringelse, mentor for udsatte unge, kontaktperson for unge, familiebehandling, særforanstaltninger m.m. Vi indgår også i samarbejde omkring udslusning til egen bolig, akklimatisering/afrusningsture, misbrugsbehandling skræddersyet til den enkeltes behov.

Social Performance er tilrettelagt således, at kontaktpersoner fra UngStrøm eller Viggo kan følge den unges proces "fra barn til ung", "ung til voksen" og "voksen til selvstændig". På den måde er det de samme kontaktpersoner, der vil arbejde med den unge gennem hele processen, og vi sikrer dermed en kontinuerlighed i relationen mellem den unge og fagpersonerne.
 

Takst-beskrivelser
2023

Hos Social Performance tilbyder vi forskellige støtteforløb, alt afhængig af hvad den enkelte har brug for. Vi tilbyder tre forskellige løsninger til en støttekontaktperson. Løsningen varierer alt efter hvor mange timer den unge har behov for en støttekontaktperson. Ved alle tre løsninger er der mulighed for at den unge får en mentor samt en støttekontaktperson, som kan hjælpe den unge til et mere selvstændigt liv.
 

Niveau 1 // Støttekontakt 40 timer

27.560 kr. pr. måned

 • 10 timers ugentlig 1:1 støttekontakt med en primær kontaktperson for den unge

 • Lektiehjælp/aftenundervisning med støttekontaktpersonen

 • Daglige personlige samtaler med en fast mentor

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp

 • Hjælp til indkøb – kostbudget

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser

 • Erhvervsvejledning/jobansøgninger med henblik på beskæftigelsestilbud

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til den unges familier og andre relevante pårørende gennem familiebehandling

Niveau 2 // Støttekontakt 60 timer

35.700 kr. pr. måned

 • 15 timers ugentlig 1:1 støttekontakt med den primære kontaktperson for den unge

 • Lektiehjælp/aften undervisning med støttekontaktpersonen

 • Daglige personlige samtale med en fast mentor

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp

 • Hjælp til indkøb – kostbudget

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser

 • Erhvervsvejledning/jobansøgninger

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier og andre relevante pårørende gennem familiebehandling

Niveau 3 // Støttekontakt 80 timer

40.080 kr. pr. måned

 • 20 timers ugentlig 1:1 støttekontakt med den primære kontaktperson for den unge

 • Lektiehjælp/aften undervisning med støttekontaktpersonen

 • Daglige personlige samtaler med en fast mentor

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp

 • Hjælp til indkøb – kostbudget

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser

 • Erhvervsvejledning/jobansøgninger

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier og andre relevante pårørende gennem familiebehandling
   

Vi laver også skræddersyede aftaler som imødekommer den unges behov. Tag kontakt til os (se venligst nedenstående) for at høre nærmere om vores forskellige ydelser. Det er også muligt at tilkøbe akut telefonvagt i døgnets 24 timer uanset trinplacering. Prisen tillægges 115,- pr. time uafhængigt af trinplacering.

Der kan laves en individuel aftale, der imødekommer den unges behov. Der kan ligeledes tilkøbes akut telefonvagt døgnets 24 timer uanset trinindplacering.
 

Prisen tillægges 115,- pr. time uafhængigt af trinplacering.

bottom of page