social_performance_baggrund.png
social-performance.png

Støttetilbuddet Social Performance

Social Performance er et socialpædagogisk støttetilbud, som tilrettelægger individuelle handlingsforløb for at sikre den unges videre trivsel og udvikling. Social Performance samarbejder med vores opholdssted for kriminelle unge i alderen 11-15 år, UngStrøm, og  vores opholdssted for unge i alderen 16-22 år, Viggo, med det formål at klargøre den unge til en selvstændig tilværelse med egen bolig. Hos Social Performance tilbyder vi bl.a. hjælp til akut anbringelse, mentor for udsatte unge, kontaktperson for unge,  familiebehandling, særforanstaltning m.m. Vi indgår også samarbejder omkring udslusningsprojekter, jf. Servicelovens paragraf 107, egen boligforhold samt 1:1.

 

Social Performance er tilrettelagt, således at kontaktpersoner fra UngStrøm eller Viggo, kan følge den unges proces "fra barn til ung", "ung til voksen" og "voksen til selvstændig". På den måde er det de samme kontaktpersoner, der vil arbejde med den unge gennem hele proces, og vi sikrer dermed en kontinuerlighed i relationen mellem den unge og fagpersonerne.

Takst-beskrivelser
2022/23

Hos Social Performance tilbyder vi forskellige støtteforløb, alt afhængig af hvad den enkelte har brug for. Vi tilbyder tre forskellige løsninger til en støttekontaktperson. Løsningen varierer, efter hvor mange timer den unge har behov for en støttekontaktperson. Ved alle tre løsninger er der mulighed for at den udsatte unge får en mentor samt en støttekontaktperson, som kan hjælpe den unge til et mere selvstændigt liv.

Niveau 1 // Støttekontakt 40 timer

27.560 kr. pr. måned.

 • 10 timers ugentlig 1-til-1 støttekontakt med primær kontaktperson for den unge.

 • Lektiehjælp/ aften undervisning med støttekontaktpersonen.

 • Daglige personlige samtaler med mentor for den udsatte unge.

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp af støttekontaktpersonen.

 • Hjælp til indkøb – kostbudget.

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin.

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser.

 • Erhvervsvejledning /jobansøgninger med henblik på beskæftigelsestilbud.

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads.

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier
  og andre relevante pårørende gennem familiebehandling.

Niveau 2 // Støttekontakt 60 timer

35.700 kr. pr. måned.

 • 10 timers ugentlig 1-til-1 støttekontakt med primær kontaktperson for den unge.

 • Lektiehjælp/ aften undervisning med støttekontaktpersonen.

 • Daglige personlige samtaler med mentor for den udsatte unge.

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp af støttekontaktpersonen.

 • Hjælp til indkøb – kostbudget.

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin.

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser.

 • Erhvervsvejledning /jobansøgninger med henblik på beskæftigelsestilbud.

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads.

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier
  og andre relevante pårørende gennem familiebehandling.

Niveau 3 // Støttekontakt 80 timer

40.080 kr. pr. måned.

 • 10 timers ugentlig 1-til-1 støttekontakt med primær kontaktperson for den unge.

 • Lektiehjælp/ aften undervisning med støttekontaktpersonen.

 • Daglige personlige samtaler med mentor for den udsatte unge.

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp af støttekontaktpersonen.

 • Hjælp til indkøb – kostbudget.

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin.

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser.

 • Erhvervsvejledning /jobansøgninger med henblik på beskæftigelsestilbud.

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads.

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier
  og andre relevante pårørende.

Vi tilbyder også skræddersyet aftaler, som imødekommer den unges behov. Tag kontakt til os nedenfor for at høre nærmere om vores forskellige ydelser. Det er også muligt at tilkøbe akut telefonvagt i døgnets 24 timer uanset trinplacering. Prisen tillægges 115,- pr. time uafhængigt af trinplacering.