top of page
social-performance-forside-img.jpg

OM OS

Velkommen til Social performance

Social Performance er et socialpædagogisk støttetilbud. Vi arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang, hvor der lægges vægt på at ruste den individuelle unge så vidt, det er muligt. I henhold til det metodiske arbejder vi bl.a. med kontaktpersonsfunktionen, denne har ansvaret for den gennemgående kontakt, strukturering af hverdagen samt opfølgning på handleplansarbejdet. Ved aftalt støttebehov prioriterer vi at lave en individuel udviklingsplan til den enkelte. Der tages udgangspunkt i problematikker, nuværende livssituation samt ressourcer. Overordnet arbejder vi ud fra en ressourcefokuseret anerkendende tilgang, og arbejder målrettet på relations arbejdet, da vores overbevisning er, at udvikling sker gennem relationen. Man kan altså sige, at relationen skal virke som en løftestang mod en bedre tilværelse. Dette gør vi ved at Implementere støtte til madlavning, rengøring, vasketøj etc., Som er et led i ADL-træningen, der har til opgave at fremme selvstændiggørelse. Derudover hjælpes der med budget, og vi forsøger at give den unge et sundt og realistisk forhold til deres økonomiske situation. Vores team består af konsulenter, der har en relevant uddannelsesbaggrund eller har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske felt, hvilket betyder at alle kan bidrage til en samlet pædagogisk indsats. Vi arbejder ud fra et fagligt grundlag om at skabe livskvalitet hos den enkelte og prioriterer faglige drøftelser og sparring med samarbejdspartner. Vi har et tæt samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner og andre relevante instanser.

Hvad vi kan og besidder

Vi tilbyder af ydelser herom kompetencer:

 • Døgnbemanding – B.la. (1:1 støtte forløb I og udenfor døgnarbejde)

 • Støtteforløb under botilbud

 • Samværsaktører

 • Behandlingsarbejde (samtaleterapi, misbrugsbehandling, familiebehandling, netværks-samtaler, understøtter guidning og støtte til løsladte, m.m.)

 • Præventive indsatser (samarbejde med SSP, evt. nærpoliti)

 • Tværfaglige profiler – (socialpædagoger, SSP`er, terapeuter, tidligere politi uddannet, misbrugsbehandlere, har vi det ikke så finder vi det i netværket)

 • Dynamiske behandlingsplaner

 • Beskæftigelsestilbud – skole, job eller anden aktivitet

Takst-beskrivelser2023

Hos Social Performance tilbyder vi forskellige støtteforløb, alt afhængig af hvad den enkelte har brug for. Vi tilbyder tre forskellige løsninger til en støttekontaktperson. Løsningen varierer alt efter hvor mange timer den unge har behov for en støttekontaktperson. Ved alle tre løsninger er der mulighed for at den unge får en mentor samt en støttekontaktperson, som kan hjælpe den unge til et mere selvstændigt liv.

Støttekontakt 40 timer

27.560 kr. pr. måned

 • ​10 timers ugentlig 1:1 støttekontakt med en primær kontaktperson for den unge

 • Lektiehjælp/aftenundervisning med støttekontaktpersonen

 • Daglige personlige samtaler med en fast mentor

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp

 • Hjælp til indkøb – kostbudget

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser

 • Erhvervsvejledning/jobansøgninger med henblik på beskæftigelsestilbud

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til den unges familier og andre relevante pårørende gennem familiebehandling

social-performance-img.jpg

Støttekontakt 60 timer

35.700 kr. pr. måned

15 timers ugentlig 1:1 støttekontakt med den primære kontaktperson for den unge

Lektiehjælp/aften undervisning med støttekontaktpersonen

Daglige personlige samtale med en fast mentor

Den unge har behov for hjælp til selvhjælp

Hjælp til indkøb – kostbudget

Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin

Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser

Erhvervsvejledning/jobansøgninger

Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads

Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier og andre relevante pårørende gennem familiebehandling

social-performance-velkommen-img.jpg

Støttekontakt 80 timer

40.080 kr. pr. måned

 • 20 timers ugentlig 1:1 støttekontakt med den primære kontaktperson for den unge

 • Lektiehjælp/aften undervisning med støttekontaktpersonen

 • Daglige personlige samtaler med en fast mentor

 • Den unge har behov for hjælp til selvhjælp

 • Hjælp til indkøb – kostbudget

 • Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin

 • Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om fritidsinteresser

 • Erhvervsvejledning/jobansøgninger

 • Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på skole/arbejdsplads

 • Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation til deres familier og andre relevante pårørende gennem familiebehandling

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Vi laver også skræddersyede aftaler som imødekommer den unges behov. Tag kontakt til os (se venligst nedenstående) for at høre nærmere om vores forskellige ydelser. Det er også muligt at tilkøbe akut telefonvagt i døgnets 24 timer uanset trinplacering. Prisen tillægges 115,- pr. time uafhængigt af trinplacering.

Der kan laves en individuel aftale, der imødekommer den unges behov. Der kan ligeledes tilkøbes akut telefonvagt døgnets 24 timer uanset trinindplacering.
Prisen tillægges 115,- pr. time uafhængigt af trinplacering.

bottom of page