top of page
social-performance-img-03.jpg

Social Performance Kendetegn

Hos Social Performance tager vi altid udgangspunkt i det enkelte individ ud fra en ressourcefokuseret anerkendende pædagogik. Støtteforanstaltningen bliver skræddearsyet til den enkelte således, at den enkelte er i fokus, uanset varigheden på forløbet. Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, trænes i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller i beskæftigelse m.m., således at den unge udvikler færdigheder til at kunne fungere selvstændigt i en, for dem, kompliceret verden med mange udfordringer. Der arbejdes på at bevidstgøre den unge omkring egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed, der skal til for at kunne fungere i sociale sammenhænge. Hos Social Performance trænes den unges egne sociale kompetencer – samt kontakten til nødvendige relationer til den unges netværk. Kontaktpersonen og den unge selv vil via opsøgende arbejde og netværkssamarbejde, medvirke til etablering af skole- og arbejdsforløb, samt vil den unge modtage råd og vejledning til, at klare hverdages små og store praktiske udfordringer. Kontaktpersonen overtager ikke opgaverne for den unge, men guider dem gennem hverdagens problemstillinger således, at den unge selv reflekterer og udvikler strategier, så den unge lærer at handle på de overvejelser, og situationer problemstillingerne skyldes. I samarbejde med den unge tilstræber vi, at afprøve ansvarlighed for egen udvikling og hjælp til selvhjælp.

Fokusområder

At bevidstgøre den unge om egen situation og potentialer.

At udvikle den unges sociale kompetencer.

At støtte den unge i et sundt netværk.

At støtte den unge i opstart og fastholdelse af skole- og arbejdsforløb.

At støtte til at følge de koordinerede indsatser mellem de enkelte kommunale tilbud og sundhedsvæsenet.

At prioritere tæt familiesamarbejde, hvis relationen skønnes at være hensigtsmæssig for den unge.

At støtte den unge i at tage ansvar for eget liv.

bottom of page