top of page
top-forside.png

Alle unge har ret til et sted, hvor de føler sig inkluderet, ligeværdige og en del af fællesskabet. Derfor er det en mission for os, at alle vores unge får de samme muligheder som deres jævnaldrende.

social-performance.png

Døgnbemanding
Tværfaglige profiler
Bo-tilbud & støtteforløb
Behandlingsarbejde

ungstrøm.png

Præventiv indsats
Tværfaglige profiler
Dynamiske behandlingsplaner
Fokus på den enkelte

viggo.png

Fokus på uddannelse
Beskæftigelsestilbud
Støtte og motivation
Selvstændiggørelse

mid-forside.jpg

Hvem er vi?

Vi er en samling af to opholdssteder for unge på Sjælland, Ungstrøm og Viggo, samt ét støttetilbud, Social Performance, som har til formål at støtte udsatte unge med problemer og kriminalitetstruede børn og unge. Vores kerneopgave er at reducere de unges udsathed og modvirke kriminalitet ved at styrke den unges selvstændige liv.  

 

Hos Ungstrøm er målgruppen børn og unge 11-15 år, hvor målgruppen på Viggo er unge mellem 16-22 år. Når den unge beboer på vores opholdssted fylder 22 år, klargøres vedkommende til en selvstændig tilværelse med egen bolig. Social Performance tilbyder mindre eller større boliger til disse formål. Social Performance er et social pædagogisk støttetilbud som bl.a. tilbyder tilrettelagt forløb, støtte kontaktperson til unge, familiebehandling m.m.

 

Vi vægter faglighed højt, hvorfor vi har det mest kompetente personale på begge opholdssteder for unge samt i vores støttetilbud. Vores personale er sammensat af tværfaglige profiler, bl.a. med en socialfaglig, terapeutisk og pædagogisk uddannelse. Alle medarbejderne på vores opholdssted for unge er ildsjæle, der brænder for at hjælpe børnene og unge til et mere selvstændigt liv.

Hvilken behandling tilbyder vi?

Vores opholdssteder er socialpædagogiske opholdssteder, og vi udfører miljøterapeutisk behandling. Vi arbejder desuden helhedsorienteret omkring den enkelte, så faldgruber og uhensigtsmæssige påvirkninger elimineres, så den unge kan få en tryg anbringelse hos vores opholdssted. Vi benytter os af KRAP metoden, som er en evidensbaseret metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Hertil tilføjer vi en differentieret pædagogisk tilgang, da det faglige brug skal sammensættes i forhold til den enkelte og dennes behov.

 

På vores opholdssteder for børn og unge er vi løsningsorienteret omkring arbejdet med vores målgruppe, og vi ved derfor, at ingen børn eller unge kan presses ind i kasser, uden der er en ramme, de kan udvikle sig i. Vi hjælper børn og unge med problemer og/eller misbrug med en proaktiv målrettet plan fra indskrivning til udskrivning. Den proaktive indsats skaber positive resultater, hvilket bl.a. kan ses gennem et fravær fra skole/beskæftigelse på under 10 % af et fuldt skoleår.

 

Vi inddrager undervejs forældre, familie og omsorgspersoner, da disse er med til at skabe grundlag for en tryg anbringelse for barnet eller den unge. Det gælder, hvad enten det er en akut anbringelse eller ej.
 

Hvilke ydelser tilbyder vi?

Vores opholdssteder for unge tilbyder forskelligartede ydelser i overensstemmelse med forskellige paragraffer jf. Serviceloven. Vores ydelser er altid tilpasset det enkelte barn eller den enkelte unge ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med fx familie og sagsbehandler.

 

Vi tilbyder i henhold til Servicelovens paragraf 66 anbringelsessteder for børn og under under 18 år. Vi tilbyder anbringelse på enten opholdstedet Ungstrøm eller opholdsstedet Viggo.

 

Støttetilbuddet Social Performance tilbyder akut anbringelse i henhold til Social Service paragraf 4, stk. 4. Social Performance stiller ligeledes kontaktperson til udsatte unge, støttekontaktperson til unge samt mentorstøtte for udsatte unge til rådighed.

 

I henhold til Servicelovens paragraf 85 tilbyder vi hjælp, omsorg og støtte til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Jf. Servicelovens paragraf 107 tilbyder vi midlertidigt ophold i boformer til børn eller unge, som, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer, har behov for det.

 

Vi kan også hjælpe med beskæftigelsestilbud eller særforanstaltning. Vi tilrettelægger vores forløb alt afhængig af den enkeltes behov.

Kommuner vi har et tæt samarbejde med

vordingborg_kommune_dkn_social_performance.png
vejle_kommune_dkn_social_performance.png
rødovre_kommune_dkn_social_performance.png
bornholms_kommune_dkn_social_performance.png
norddjurs_kommune_dkn_social_performance.png
gentofte_kommune_dkn_social_performance.png
guldborgsund_kommune_dkn_social_performance.png
faxe_kommune_dkn_social_performance.png
ballerup_kommune_dkn_social_performance.png
allereod_kommune_dkn_social_performance.png
neastved_kommune_dkn_social_performance.png
frederikssund_kommune_dkn_social_performance.png
albertslund_kommune.png
greve_kommune_02.png
langeland_kommune_02.png
københavns_kommune.png
Kontakt
bottom of page